Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
KLEINE ENERGIE MAATREGELEN Gebruik van gas en elektriciteit is zo normaal, de automatische afrekening gaat geruisloos, zodat vrijwel niemand zich ooit afvraagt of het eigen gebruik wel goed, gemiddeld of te hoog is. Vergelijk van het eigen gebruik met dat van de buren of het landelijk gemiddelde, start soms nuttig zelfonderzoek. Waar zitten mijn ‘energie-slurpers’, wat kan ik verbeteren?
ISOLEREN Onderzoek de huidige situatie, in welke mate is je woning geisoleerd? Heb je een zijgevel? Hoe is de muur-, vloer- en dak-isolatie? Hoe is het met je beglazing en schilderwerk gesteld? Wanneer uitgevoerd? Hoe lang geleden is de woning gebouwd, hoe bescheiden is de isolatie. Tijd om na te gaan wat er bij jou verbeterd kan worden.
EIGEN ENERGIE Op je eigen dak zonnepanelen leggen is een aardige belegging. Je draagt zo ook direct bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot! Daarnaast: Alle oplossingen van de warmtevraag vragen om (extra) stroom. Vanaf juli 2020 ziet de overheid graag dat een ieder overstapt naar een elektrische auto. De behoefte aan stroom neemt alleen maar toe. Waarom niet zelf produceren?
SAMEN ENERGIE Een eerste inventarisatie wijst uit dat de mogelijkheden van stroomproduktie door bewoners zelf of samen max. 25% zal bedragen en dat is dus onvoldoende om energie neutraal in 2030 te bereiken. Zon op Leimuiden legt zonnepanelen op grote daken in Leimuiden. Dat doen we samen. We kopen de zonnepanelen samen en delen de opbrengst. Zo helpen we concreet de CO2 uitstoot te verminderen
EIGEN WARMTE ANDERS Met een warmtepomp verwarm je je huis op een lage temperatuur (40-50 graden), daarvoor heb je speciale lage temperatuurradiatoren of vloer en/of wandverwarming nodig. Zo’n warmtepomp regelt ook je warme water. En als je geen gasaansluiting meer hebt zal je ook op een elektrische manier gaan koken. Omdat je meer elektriciteit gaat gebruiken wordt deze oplossing vaak gecombineerd met zonnepanelen.
SAMEN WARMTE ANDERS Een warmtenet, of stads- of wijkverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond, van huis tot huis, waardoor warm water stroomt van een warmtebron. Die warmte wordt gebruikt als huis verwarming, een warmtenet is daarvoor nodig. Als warmtebron kan Restwarmte, Geothermie, Biomassa of Oppervlakte- of afvalwater gebruikt worden. Deze oplossingen vragen wel altijd extra stroom die opgewekt moet worden met zon of wind.
Een reis van alle bewoners op onze aarde om beter te gaan zorgen voor ons klimaat. Niet alleen de industrie, de overheid of de bewoners, maar iedereen! Help je mee? Jij kan vast ook je steentje bijdragen. Leimuiden Duurzaam helpt.
EIGEN OPSLAG Om onder eigen beheer de eigen overproduktie van energie, niet af tegeven aan de stroomverzorger, kan gekozen worden voor eigen opslag van de overproduktie. Overdag bestaat al gauw de tijdelijke over-produktie en s’avonds en s’nachts heeft men een stroomvraag. De opslag van de eigen overproduktie overdag kan op een medium worden opgeslagen en later worden opgevraagd. Naast een oplossing van Tesla en een aanbod van Shell (overname firma Sonnen) biedt nu ook Siemens een opslagbatterij aan voor huishoudens. De firma HPS biedt een integrale oplossing aan met ook waterstof als opslag medium.
SAMEN OPSLAG De buurtopslag in Rijsenhout is een voorbeeld. Om de zonnestroom van een straat panden met zonnepanelen te kunnen afvoeren was het voordeliger een opslag m.b.v. batterijen te installeren dan een dure nieuwe afvoerkabel naar het net te realiseren. Overdag afvoer naar de Buurtopslag en s ‘avonds eerst stroom betrekken uit de buurtopslag. Zo kan ook de opbrengst van een groot zonnedak-project overdag worden opgeslagen en s’avonds worden verspreid aan de omliggende huizen.
‘NUL op de TRAFO’ Alle huishoudens die zich achter een buurt transformator bevinden, zouden als een zakelijke klant beschouwd kunnen worden. Het voordeel is dan dat alle wijkbewoners samen, worden gezien als grootverbruiker. Installeren zij een “smart grid” dan ontstaan er mogelijkheden om het beheer van de gezamenlijke energie produktie en de afname op een ander tijdstip onderling te gaan verrekenen. Een onderlinge tarifering en gezamenlijke afrekening met de wijk energie leverancier is dan mogelijk. Gezamenlijk kunnen de wijkbewoners streven naar een “Nul op de wijktransfomator” en zo helpen de belasting van het energienet in balans te houden. Uiteraard onder een voordelige prijsconditie voor elke bewoner.
EIGEN ENERGIE + WARMTE + OPSLAG + ANDERS HPS De eerste europese firma die voor een individuele woning elekticiteit produceert, warmte levert en een korte termijn opslag (batterijen) en een seizoensopslag (waterstof) levert is HPS, Home Power Solutions. Een in Berlijn gevestigde firma die na een uitgebreide pilot in 2017/2018 thans de eerste installaties in Duitsland heeft geinstalleerd.
EIGEN ENERGIE + WARMTE ANDERS Sommige oplossingen voor het produceren van eigen energie worden standaard gekoppeld met een nieuwe oplossing van de warmtevraag. Vooraf aan de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen is het goed om te weten dat er panelen zijn voor energie en thermische warmte voorziening met een warmtepomp.

ISOLEREN

Bij een onderzoek naar de huidige situatie behoort ook het nagaan van hoe het is gesteld met de isolatie van de woning. Heeft u een buitenmuur? Hoe is de muurgevel-isolatie? De vloer-isolatie? De dak-isolatie? Hoe is het met uw beglazing en schilderwerk gesteld? Wanneer uitgevoerd? Hoe lang geleden is de woning igebouwd hoe bescheidener in het algemeen de isolatie is uitgevoerd. Tijd om na te gaan wat er bij u verbeterd kan worden.
Een reis van alle bewoners op onze aarde om beter te gaan zorgen voor ons klimaat. Niet alleen de industrie, de overheid of de bewoners, maar iedereen! Helpt u mee? U kunt vast ook uw steentje bijdragen. Leimuiden Duurzaam helpt.
KLEINE ENERGIE MAATREGELEN Het gebruik van gas en elektriciteit is zo normaal, de afrekening gaat zo geruisloos automatisch, dat vrijwel niemand zich ooit afvraagt of het eigen gebruik wel gemiddeld goed of te hoog is. Vergelijk van het eigen gebruik met het gebruik van de buren of het landelijk gemiddelde, start soms nuttig zelfonderzoek naar het eigen energie verbruik. Waar zitten mijn ‘energie-slurpers’, wat kan ik verbeteren?
EIGEN WARMTE ANDERS Met een warmtepomp verwarm je je huis op een lage temperatuur (40-50 graden), daarvoor heb je speciale lage temperatuurradiatoren of vloer en/of wandverwarming nodig. Zo’n warmtepomp regelt ook je warme water. En als je geen gasaansluiting meer hebt zal je ook op een elektrische manier moeten gaan koken. Omdat je meer elektriciteit gaat gebruiken wordt deze oplossing vaak gecombineerd met zonnepanelen.
EIGEN ENERGIE + WARMTE ANDERS Sommige oplossingen voor het produceren van eigen energie worden standaard gekoppeld met een nieuwe oplossing van de warmtevraag. Vooraf aan de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen is het goed om te weten dat er panelen zijn voor energie en thermische warmte voorziening met een warmtepomp.
EIGEN OPSLAG Om onder eigen beheer de eigen overproduktie van energie, niet af tegeven aan de stroomverzorger, kan gekozen worden voor eigen opslag van de overproduktie. Overdag bestaat al gauw de tijdelijke over-produktie en s’avonds en s’nachts heeft men een stroomvraag. De opslag van de eigen overproduktie overdag kan op een medium worden opgeslagen en later worden opgevraagd. Naast een oplossing van Tesla en een aanbod van Shell (overname firma Sonnen) biedt nu ook Siemens een opslagbatterij aan voor huishoudens. De firma HPS biedt een integrale oplossing aan met ook waterstof als opslag medium.
EIGEN ENERGIE + WARMTE + OPSLAG + ANDERS HPS De eerste europese firma die voor een individuele woning elekticiteit produceert, warmte levert en een korte termijn opslag (batterijen) en een seizoensopslag (waterstof) levert is HPS, Home Power Solutions. Een in Berlijn gevestigde firma die na een uitgebreide pilot in 2017/2018 thans de eerste installaties in Duitsland heeft geinstalleerd.
SAMEN ENERGIE Een eerste inventarisatie wijst uit dat de mogelijkheden van stroomproduktie door bewoners zelf of samen (max. 25%) zal bedragen en dus onvoldoende is om energie neutraal in 2030 te bereiken. Zon op Leimuiden legt zonnepanelen op grote daken in Leimuiden. Dat doen we samen. We kopen de zonnepanelen samen en delen de opbrengst. Zo helpen we concreet de CO2 uitstoot te verminderen
SAMEN WARMTE ANDERS Een warmtenet, of stads- of wijkverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond, van huis tot huis, waardoor warm water stroomt van een warmtebron. Die warmte wordt gebruikt als huis verwarming. Als warmtebron kan Restwarmte, Geothermie, Biomassa of Oppervlakte- of afvalwater gebruikt worden. Deze oplossingen vragen wel altijd extra stroom die opgewekt moet worden met zon of wind.
SAMEN OPSLAG De buurtopslag in Rijsenhout een voorbeeld. Om de zonnestroom van een straat panden met zonnepanelen te kunnen afvoeren was het voordeliger een opslag m.b.v. batterijen te installeren dan een dure nieuwe afvoerkabel naar het net te realiseren. Overdag afvoer naar de Buurtopslag en sávonds eerst stroom betrekken uit de buurtopslag. Zo kan ook de opbrengst van een groot zonnedak-project overdag worden opgeslagen en s’avonds worden verspreid aan de omliggende huizen.
‘NUL op de TRAFO’ Alle huishoudens die zich achter een buurt transformator bevinden, zouden als een zakelijke klant beschouwd kunnen worden. Het voordeel is dan dat alle wijkbewoners samen, worden gezien als grootverbruiker. Installeren zij een “smart grid” dan ontstaan er mogelijkheden om het beheer van de gezamenlijke energie produktie en de afname op een ander tijdstip onderling te gaan verrekenen. Een onderlinge tarifering en gezamenlijke afrekening met de wijk energie leverancier is dan mogelijk. Gezamenlijk kunnen de wijkbewoners streven naar een “Nul op de wijktransfomator” en zo helpen de belasting van het energienet in balans te houden. Uiteraard onder een voordeliger prijsconditie voor elke bewoner.
EIGEN ENERGIE Op je eigen dak zonnepanelen leggen is een aardige belegging. Je draagt zo ook direct bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot! Daarnaast: Alle oplossingen van de warmtevraag vragen om (extra) stroom. Vanaf juli 2020 ziet de overheid graag dat een ieder overstapt naar een elektrische auto. De behoefte aan stroom neemt alleen maar toe. Waarom niet zelf produceren?