Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl

Ons bureau is elke dag in de week telefonisch bereikbaar op:

0172 50 7176

voor de volgende zaken

Afspraak maken over Advies aan huis Een buurtbegeleider over je besparingsmogelijkheden bij jou aan de keukentafel ontvangen regel je makkelijk via het secretariaat. - bel 0172 50 7176 of - zend een email aan: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl Apparaatjes lenen uit de Leenwinkel Om sommige mogelijkheden van kleine energie verbeteringen zelf in je woning na te kunnen gaan, kan je hulpapparatuur lenen uit onze Leenwinkel. - bel 0172 50 7176 of - zend een email aan: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl Lidmaatschap Leimuiden Duurzaam Een cooperatie is net zo sterk als zijn leden in gewicht maar ook in aantal. Hiertoe worden belangstellenden na enige tijd gevraagd lid te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Het jaarabonnement bedraagt 24 euro (2 euro per maand) inclusief BTW. Start ingang abonnement na ontvangst betaling jaar bijdrage .
Kijk wat je kan lenen Kijk wat je kan lenen Wat is en wie doen buurtbegeleiding Wat is en wie doen buurtbegeleiding
Ons Bestuur Het Bestuur van de cooperatie wordt gevormd door: Wim Ouwerkerk voorzitter, coordineert werkzaamheden email: wim.ouwerkerk@leimuidenduurzaam.nl Co Dekker penningmeester, ondersteund werkzaamheden techniek email: co.dekker@leimuidenduurzaam.nl Bertie Starmans secretaris, vormt het secretariaat, is ook buurtbegeleidster email: bertie.starmans@leimuidenduurzaam.nl
Een Klankbordgroep van bewoners is gewenst opdat het bestuur voldoende informatie krijgt over de ‘beleving’ van bewoners over de aangepakte werkzaamheden. Aan een gewenst Kwartaal overleg inclusief maandelijkse coordinatie met de gemeente Kaag & Braassem wordt gewerkt na het aantreden van de nieuwe wethouder Energie Duurzaamheid. Een maandelijkse afstemming zien we graag en wij denken aan de volgende deelnemers: Dolf Kistemaker wethouder Energie Duurzaamheid K & B Bas Hoogerhuis verduurzamer, gemeente K & B Inge Beelen verduurzamer, gemeente K & B Dorpsraad vertegenwoordiger wordt nog gezocht Wim, Bertie en Co bestuursleden Leimuiden Duurzaam
Kijk wat het lidmaatschap inhoudt Kijk wat het lidmaatschap inhoudt Ambitie Leimuiden Duurzaam Ambitie Leimuiden Duurzaam Statuten Statuten Jaarverslagen Jaarverslagen KvK inschrijving KvK inschrijving