Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
voor bewoners door bewoners
Zon op Leimuiden overlegt met eigenaren van grote daken in Leimuiden over de mogelijkheden. Zo’n adviserend overleg met een eigenaar gaat allereerst over wat is de huidige stroom en gas behoefte? Is er nagedacht om dit verbruik te verminderen? Hoe is de kwaliteit van de behuizing? Goede isolatie aanwezig? Al eens nagedacht over een ‘eigen stroom’ voorziening? Is een andere warmtevoorziening mogelijk? Welke behoefte aan stroom is er in de toekomst? Hoeveel extra stroom is er nodig voor het vervangen van de huidige warmtevoorziening? Moet er een extra stroom behoefte geborgd worden voor het groeiende produktie proces? Voor de elektrificering van het eigen wagenpark of ter ondersteuning van de mobiliteit van de eigen werknemers? Met slechts een handvol gegevens over het gebouw en het energiegebruik ontdek je eenvoudig en snel hoe de energieprestaties van jouw gebouw zijn. En je krijgt meteen inzicht of jouw gebouw klaar is voor de toekomst! Hiertoe is het rekentool WEii ontwikkeld Zo maken we samen stap voor stap Leimuiden energieneutraal.
Zon op Leimuiden projecten
Het Spant De gemeente K&B ziet het sportcentrum graag als een voorbeeld van de toekomst: duurzaam en zuinig in het eigen energie gebruik en als een mogelijke ondersteuning bij de ‘stroomvoorziening’ voor bewoners van Leimuiden. Met het Sportbedrijf Kaag & Braassem wordt al enige tijd overlegd over de mogelijkheden om te komen op een totale energie transitie van het complex. Als besparing is er nu al LED verlichting aangebracht. Onderzocht wordt of de isolatie verbeterd kan worden en wordt er gestudeerd op de mogelijkheden van de bebouwing. Hoeveel zonnepanelen van welke soort kan het dak dragen? Zijn PVT panelen voor de warmtevoorziening te plaatsen op het dak van de bibliotheek? Kan de gevel gebruikt worden voor de ‘stroom’ opwek met panelen, wellicht met een gewenst dessin? Wat voor ‘opslag’ voorziening is wenselijk op termijn? Hoe kan de mobiliteit van de bezoekers worden ondersteund met laadpalen? Het dakoppervlak gevormd door de Grote zaal en de Vijverzaal bedraagt 1860 m2 goed voor misschien 1100 panelen. De wanden op het zuiden zijn 480 m2 groot.
de Rijk bv De firma de Rijk heeft de wens een ‘eigen stroom’ voorziening in fasen op te bouwen. Te beginnen op het dak van de grote bedrijfshal en later op de andere daken. Allereerst voor een eigen opslag overdag om zo de elektrische voertuigen s’avond en s’nachts te kunnen opladen. Het beschikbaar stellen van overgebleven dakruimte aan Zon op Leimuiden wordt ondersteund. Hier wordt eveneens onderzocht wat mogelijk is gezien de bebouwing. Met welke zonnepanelen zou gewerkt kunnen worden?